Tytuł artykułu: Rola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrody

Autorzy: ŁĄGIEWKA, M., OPYRCHAŁ, L., WANAT, M.

Słowa kluczowe: obiekty hydrotechniczne, zbiorniki wodne, ochrona przyrody

Streszczenie: Elektrownie wodne to czyste ekologicznie i niepowodujące zanieczyszczenia atmosfery instalacje wytwarzające energię elektryczną. Ważnym elementem elektrowni wodnych są zbiorniki retencyjne, gromadzące wodę na potrzeby energetyki. Powszechnie zostało przyjęte, iż powstawanie owych zbiorników jest jednoznaczne z degradacją funkcjonujących ekosystemów rzecznych. Jednak okazuje się, że dzięki zbiornikom retencyjnym powstają nowe ekosystemy, umożliwiające rozwój fauny i fl ory. W artykule przeanalizowano wpływ obiektów hydrotechnicznych na obszary objęte ochroną przyrody w Polsce. Przedstawiane wyniki badań dają rzeczywisty obraz wpływu stworzonych przez człowieka zbiorników wodnych na stan środowiska przyrodniczego.

Cytowanie w stylu APA: Łągiewka, M., Opyrchał, L. & Wanat, M. (2015). Rola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrody. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (3), 249-256.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Łągiewka, Opyrchał & Wanat, 2015), następne powołania: (Łągiewka i inni, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Łągiewka, Monika, Leszek Opyrchał, Magdalena Wanat. "Rola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrody." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 69 ser., vol. 24, nr 3, (2015): 249-256.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Łągiewka, Opyrchał, & Wanat 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Łągiewka_Opyrchał_Wanat_2015_PNIKS, author={Łągiewka, Monika and Opyrchał, Leszek and Wanat, Magdalena}, title={Rola obiektów hydrotechnicznych na obszarach objętych ochroną przyrody.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN69/A4/art4.pdf}, year={2015}, volume={24 (3)}, number={69}, pages={249-256}}

Pełny tekst PDF


Go Back